Sep 28 2010

Plakātu konkursa "Zobus nost no grāmatām!" nolikums

 

1. Problēmas raksturojums un vispārējā informācija

Latvijas Grāmatnieku ģilde un arī citas profesionālās organizācijas, kuras pārstāv bibliotekārus, poligrāfijas darbiniekus un citus ar grāmatniecības nozari saistītos, nekādā gadījumā nepiekrīt Finanšu ministrijas iztstrādātajās pamatnostādnēs iekļautajam priekšlikumam no 2011. gada atcelt pazemināto 10%  PVN likmi.

Nacionālā grāmatniecība jau ir pārliecinājusies, kādu neatgriezenisku iespaidu atstāj PVN likmes paaugstināšana, jo no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam grāmatu piegādēm tika piemērots 21% PVN. Straujā lejupslīde nozarē piespieda Finanšu ministrijas ierēdņus atzīt savu kļūdu un kopš 2009. gada 1. augusta PVN grāmatu piegādēm ir 10% – arī šī likme grāmatniecībs nozarē ir dubultota un tā ir augstāka nekā lielākajā daļā Eiropas valstu, arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Kļūda izmaksājusi pārāk dārgi: jaunu grāmatu skaits pagājušajā gadā krities par 25% un ir mazākais pēdējo 10 gadu laikā, grāmatu kopējais metiens ir samazinājies par 32%, izdevniecību un grāmatnīcu apgrozījums – par 40%.

Pazeminātā PVN likme ir vienīgais instruments, kā saglabāt nozares konkurētspēju un saglābāt grāmatu un tajās ietvertā intelektuālā satura konkurētspēju informācijas un izklaides sektorā. Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēja konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā. Tāpēc Latvijas Grāmatnieku ģilde izsludina plakātu konkursu “Zobus nost no grāmatām!”.

2. Konkursa mērķis

Nepieļaut Latvijas nacionālās grāmatniecības un latviešu valodas iznīcināšanu, uzsverot, ka lēmums palielināt PVN likmi grāmatām uz 21% (šā brīža jau tā dubultotās 10% PVN likmes vietā) ir kļūda, jo grāmtas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēja konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā.

3. Konkursa organizators

Konkursu organizē biedrība „Latvijas Grāmatnieku ģilde”.

 4. Konkursa dalībnieki

Lai piedalītos konkursā dalībniekam nav jābūt profesionālam māksliniekam, tajā ir aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš ir gatavs pārliecinoši paust savu viedokli un domu par konkrēto tēmu mākslinieciskā darbā – plakātā. Vecuma ierobežojumu nav. Konkursā nedrīkst piedalīties žūrijas locekļi un citas, ar konkursa rīkošanu saistītas personas.

5. Konkursa uzdevums

Katram konkursa dalībniekam, ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem jārada māksliniecisku darbu – plakātu, par tēmu – PRET PVN likmes paaugstināšanu grāmatām! Plakāta domai jābūt skaidri nolasāmai, pārsteidzošai un jārosina skatītāju uz sava viedokļa veidošanu 

6. Konkursa nosacījumi

Katrs autors drīkst iesniegt neierobežotu skaitu māksliniecisku darbu – plakātu.

Piedaloties konkursā un iesniedzot savu darbu, dalībnieks piekrīt, ka viņa plakāts var tikt publicēts masu medijos konkrētā projekta ietvaros un izmantots kampaņas “Zobus nost no grāmatām!” vajadzībām un tiks izmantoti arī turpmākajām akcijām vai kampaņām, kas vērstas PRET PVN likmes palielināšanu grāmatām!

7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš

Konkursa norises laiks no 2010. gada 28. septembra līdz 2010. gada 28. oktobrim.

 

8. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība

Konkursa darbus iespējams iesniegt personīgi, atnākot uz Latvijas Grāmatnieku ģildes biroju – Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 4. stāvā, atsūtot pa pastu – Latvijas Grāmatnieku ģilde, Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV – 1050 vai elektroniskā (jpg.vai pdf.) formātā jānogādāt uz e-pasta adresi – kristine@valtersunrapa.lv līdz 2010. gada 28. oktobrim. Iesniedzot darbu, pieteikumā kurā jānorāda:

1)      autora vārds, uzvārds, vecums, adrese, e-pasts un tālruņa numurs;

2)      iesūtītā mākslinieciskā darba nosaukums.

 

9. Konkursa darbu vērtēšana un balvu fonds

Konkursa galvenā balva – 500LVL!

Konkursam iesūtītos darbus vērtēs žūrijas komisija, kurā ietilpst: Latvijas mākslinieku savienības priekšsēdētājs Mārtiņš Heimrāts, karikatūrists Gatis Šļūka, SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāja Vija Kilbloka, SIA „Jānis Roze” direktore Ināra Beļinkaja, A/S „Valters un Rapa” padomes priekšsēdētājs Zigmunds Spāde, SIA „Jumava” valdes priekšsēdētājs Juris Visockis un Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.

Žūrija rezervē tiesības galveno balvu nepiešķirt, balvu fondu sadalot labāko darbu autoriem.

Žūrijas noteiktajās nominācijās interesantāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.


Sep 28 2010

PLAKĀTU KONKURSS „ZOBUS NOST NO GRĀMATĀM!”

Grāmatas NAV luksusa preces un tām jābūt pieejamām pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai!

Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēja konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā.

Lai nepieļautu Latvijas nacionālās grāmatniecības iznīcināšanu, palielinot PVN likmi grāmatām uz 21% (šā brīža jau tā dubultotās PVN likmes 10% vietā), Latvijas Grāmatnieku ģilde izsludina plakātu konkursu „Zobus nost no grāmatām!”.

 Konkursa norises laiks: no 2010. gada 28. septembra līdz 2010. gada 28. oktobrim.

Žūrijas noteiktajās nominācijās interesantāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas. Konkursa galvenā balva – 500 LVL!

 

 


Sep 28 2010

Kļūdas labojums akcijas "PRET PVN likmes palielināšanu grāmatām" rezultātos!

Latvijas Grāmatnieku ģilde ziņo, ka vēl saņemti 989 iedzīvotāju paraksti, kas izmaina kopējos akcijas rezultātus.

Savu nostāju pret PVN likmes paaugstināšanu grāmatām, akcijā, kuru grāmatnīcās un bibliotēkās visā Latvijā no 26. augusta līdz 12. septembrim organizēja Latvijas Grāmatnieku ģilde, ar parakstiem (t. sk. 1 109 elektroniskā veidā) apliecinājis 43 171 Latvijas iedzīvotājs.

Latvijas iedzīvotāju izteiktais viedoklis tiks iesniegts Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Paldies visiem, kuri atbalsta un piedalās akcijās, kas tiek rīkotas grāmatniecības nozares atbalstam!


Sep 24 2010

Akcijas „PRET PVN likmes palielināšanu grāmatām” rezultāti ir apkopoti!

 

Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā.  Pazeminātā PVN likme šobrīd ir vienīgais instruments, kā saglabāt grāmatu un tajās ietvertā intelektuālā satura konkurētspēju informācijas un izklaides sektorā.

Savu nostāju pret PVN likmes paaugstināšanu grāmatām, akcijā, kuru grāmatnīcās un bibliotēkās visā Latvijā no 26. augusta līdz 12. septembrim organizēja Latvijas Grāmatnieku ģilde, ar parakstiem (t. sk. 1 109 elektroniskā veidā) apliecinājuši 42 182 Latvijas iedzīvotāji.

Latvijas iedzīvotāju izteiktais viedoklis tiks iesniegts Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Paldies visiem, kuri atbalsta un piedalās akcijās, kas tiek rīkotas grāmatniecības nozares atbalstam!


Sep 23 2010

Notiks tikšanās ar ekonomistiem!

Pirmdien, 2010. gada 27. septembrī, plkst. 12.00, Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 – 5, notiks Latvijas Grāmatnieku ģildes, Latvijas Grāmattirgotāju asociācijas, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas pārstāvju tikšanās ar ekonomistiem – Andri Vilku, Vadimu Jerošenko, Ģirtu Rungaini, Pēteri Strautiņu, lai pārrunātu svarīgus jautājumus grāmatniecības nozarē.

Izskatāmie jautājumi:

1. Samazinātās PVN likmes atcelšana grāmatniecības nozarē

2. Lasītprasmes un lasīšanas veicināšana


Sep 22 2010

PVN kāpums sagrautu izdevējdarbību!

Paaugstinot grāmatniecības nozarei PVN likmi, ir apdraudēta grāmatu izdošana Latvijā, Neatkarīgajai pieļāva aptaujātie grāmatizdevēji. Piepildoties šīm pesimistiskajām prognozēm, jaunas grāmatas latviešu valodā tiktu izdotas reti, un tās maksātu ļoti dārgi. (publicēts 22.09.2010, www.nra.lv )

Rakstu lasiet: http://zinas.nra.lv/ekonomika/latvija/31626-pvn-kapums-sagrautu-izdevejdarbibu.htm


Sep 22 2010

Izglītības komisija noraida PVN paaugstināšanu grāmatām!

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti otrdien, diskutējot par grāmatniecības saglabāšanas un attīstības jautājumiem, kategoriski noraidīja priekšlikumu šai nozarei atcelt samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi. (publicēts 21.09.2010, www.delfi.lv )

Rakstu lasiet : http://www.delfi.lv/news/national/politics/izglitibas-komisija-noraida-pvn-paaugstinasanu-gramatam.d?id=34193291


Sep 16 2010

Atceļot samazināto PVN likmi grāmatām, nozare būs iznīcināta!

Grāmatu izdošanas un tirdzniecības nozare Latvijā būs iznīcināta, ja valdība nolems atcelt samazināto PVN likmi grāmatām, trešdien preses konferencē žurnālistiem atzina Latvijas Grāmattirgotāju asociācijas valdes locekle Iveta Ozola.  (publicēts 15.09.2010, financenet.lv )

Rakstu lasiet:  http://www.financenet.lv/viedokli/346290-atcelot_samazinato_pvn_likmi_gramatam_nozare_bus_iznicinata


Sep 3 2010

PRET PVN LIKMES PAAUGSTINĀŠANU GRĀMATĀM!

26. augustā sākās akcija, kuras mērķis ir novērst kaitējumu, kādu Latvijas sabiedrībai varētu nodarīt bezatbildīgu ierēdņu sagatavotās izmaiņas nodokļu likumdošanā. Aizbildinoties ar solījumiem starptautiskajiem aizdevējiem, Finanšu ministrija cenšas par katru cenu panākt atviegloto PVN likmju atcelšanu, radot draudus vairāku nozaru turpmākai pastāvēšanai. Visvairāk no likmes atcelšanas cietīs grāmatniecības nozare.

Ikviens tiek aicināts ar savu parakstu apliecināt, ka ir PRET PVN likmes paaugstināšanu grāmatām!

Parakstīties iespējams grāmatnīcās un bibliotēkās visā Latvijā, vai elektroniskā veidā interneta vietnē vote.lnb.lv, līdz 12. septembrim.

Pēc datu apkopošanas tie tiks iesniegti Latvijas Republikas Ministru Kabinetā.

Nacionālā grāmatniecība jau ir pārliecinājusies, kādu neatgriezenisku iespaidu atstāj PVN likmes paaugstināšana, jo no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. jūlijam grāmatu piegādēm tika piemērots 21% PVN. Straujā lejupslīde nozarē piespieda Finanšu ministrijas ierēdņus atzīt savu kļūdu un kopš 2009. gada 1. augusta PVN grāmatu piegādēm ir 10% – arī šī likme ir augstāka nekā lielākajā daļā Eiropas valstu, arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Ierēdņu kļūda izmaksājusi dārgi: jaunu grāmatu skaits pagājušajā gadā krities par 25% un ir mazākais pēdējo 10 gadu laikā, grāmatu kopējais metiens ir samazinājies par 32%, izdevniecību un grāmatnīcu apgrozījums – par 40%. Pēc darbinieku atlaišanas un jaunu projektu iesaldēšanas nozarē ir bez darba katrs ceturtais līdz šim nodarbinātais – visi tie ir augsti kvalificēti speciālisti. Šo kritumu nevar skaidrot ar vispārējo ekonomisko krīzi – citās valstīs, kur nenotika spējas izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatām tiek piemērota atvieglotā PVN likme, tieši grāmatniecība globālās recesijas sekas izjuta salīdzinoši maz, jo cilvēki grāmatās meklēja idejas, ierosmes, jaunu informāciju un izklaidi. Tieši tāpēc jo satraucošāk, ka Finanšu ministrijas ierēdņi nespēj saskatīt saikni starp lasīšanu un iedzīvotāju konkurētspēju un uzskata par normālu situāciju, ka Latvijas iedzīvotāji grāmatu iegādei gadā tērē desmit reizes mazāk nekā vidēji Eiropā. Kamēr gandrīz visas Eiropas valstis piemēro nodokļu atvieglojumus grāmatu tapšanai un iegādei, Latvijas valdība un Finanšu ministrija izvēlējusies neatbalstīt latviešu valodu, izglītību un kultūru, plānojot ar 2011. gada 1. janvāri palielināt jau tā salīdzinošo augsto PVN likmi grāmatām no 10% uz 21%.
Pazeminātā PVN likme ir vienīgais instruments, kā saglabāt nozares konkurētspēju un saglābāt grāmatu un tajās ietvertā intelektuālā satura konkurētspēju informācijas un izklaides sektorā.
Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēja konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā.
Tāpēc Latvijas Grāmatnieku ģilde un citas organizācijas, kas pārstāv grāmatu izdevējus, tirgotājus, bibliotekārus, poligrāfus, rīko akciju nozares atbalstam.