Akcijas „PRET PVN likmes palielināšanu grāmatām” rezultāti ir apkopoti!

 

Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā.  Pazeminātā PVN likme šobrīd ir vienīgais instruments, kā saglabāt grāmatu un tajās ietvertā intelektuālā satura konkurētspēju informācijas un izklaides sektorā.

Savu nostāju pret PVN likmes paaugstināšanu grāmatām, akcijā, kuru grāmatnīcās un bibliotēkās visā Latvijā no 26. augusta līdz 12. septembrim organizēja Latvijas Grāmatnieku ģilde, ar parakstiem (t. sk. 1 109 elektroniskā veidā) apliecinājuši 42 182 Latvijas iedzīvotāji.

Latvijas iedzīvotāju izteiktais viedoklis tiks iesniegts Latvijas Republikas Ministru kabinetā.

Paldies visiem, kuri atbalsta un piedalās akcijās, kas tiek rīkotas grāmatniecības nozares atbalstam!


Comments are closed.