Jau rīt Latvijas Grāmatnieku ģilde valdībai iesniegs vairāk nekā 43 tūkstošus parakstu PRET PVN likmes palielināšanu grāmatām!

Latvijas Grāmatnieku ģildes akcijā PRET PVN likmes paaugstināšanu grāmatām savu nostāju ar parakstiem apliecinājuši 43 482 Latvijas iedzīvotāji, tai skaitā – 1 109 elektroniskā veidā. Visus savāktos parakstus trešdien, 10. novembrī plkst. 15.00 Latvijas Grāmatnieku ģildes valdes locekļi oficiāli iesniegs Ministru kabinetā (Valsts kancelejā), aicinot valdību neatcelt samazināto nodokļa likmi grāmatām 2011.gada budžeta veidošanas gaitā.

Parakstu vākšanas akciju  no  26. augusta līdz 12. septembrim organizēja Latvijas Grāmatnieku ģilde grāmatnīcās un bibliotēkās visā Latvijas teritorijā.

Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēja konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā un pazeminātā PVN likme šobrīd ir vienīgais instruments, kā saglabāt grāmatu un tajās ietvertā intelektuālā satura konkurētspēju informācijas un izklaides sektorā.

Paldies visiem, kuri atbalsta un piedalās akcijās, kas tiek rīkotas grāmatniecības nozares atbalstam!


Comments are closed.