Viedokļu vienotība. Latvijas Grāmatnieku ģilde tiekas ar partiju Vienotība

Pirms vairākām nedēļām izskanējušais Zatlera Reformu partijas piedāvājums atcelt samazināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi grāmatām ir rosinājis Latvijas Grāmatnieku ģildi šo piedāvājumu aktīvi pārspriest ne vien ar pašiem tā autoriem – Zatlera Reformu partiju, bet jau plašākā kontekstā arī ar citiem Latvijas politiķiem. Nozarei tik būtisks jautājums nevar palikt bez visaptverošas diskusijas pat tad, ja to priekšvēlēšanu aģitācijas gaisotnē, rosina aktualizēt tikai viena partija.

Atsaucoties uz Latvijas Grāmatnieku ģildes aicinājumu, piektdien (2. septembrī) partijas Vienotība pārstāvji: Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Finanšu ministrs Andris Vilks un Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte, tikās ar Latvijas Grāmatnieku ģildi, lai runāt par grāmatniecības nozares atbalsta politiku. Diskusija veidojās veiksmīgi, un puses ar savstarpēju izpratni apsprieda ne vien aktuālo PVN jautājumu, bet arī citus ilgtspējīgas izglītības un kultūras politikas jautājumus. Ar gandarījumu Latvijas Grāmatnieku ģilde secina, ka Latvijas Grāmatnieku ģildei un Vienotībai ir saskanīgs viedoklis par apspriesto.

Vienotība līdzās Latvijas Grāmatnieku ģildei atbalsta PVN samazinātās likmes piemērošanu grāmatām un  iestājas par stabilu attiecīgas politikas ievērošanu ilgtermiņā. Latvijas grāmatniecībai ir nepieciešams valsts atbalsts un samazinātā PVN likme grāmatām ir viens no šādiem atbalsta mehānismiem. Latvijas Grāmatnieku ģilde novērtē Vienotības politiku, kura ir spējusi to nodrošināt. Un lai gan Latvijas Grāmatnieku ģildes ieskatā šā brīža PVN likme grāmatām, salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm, ir augsta, tomēr tā ir samazinātā likme, un tas nepārprotami sekmē nozares intereses. Savukārt iestājoties pret samazināto PVN likmi grāmatām, valsts īstenotu agresīvu politiku, kuras sekas nevarētu kompensēt ar citām metodēm.

Ir būtiski, ka diskusijas gaitā Latvijas Grāmatnieku ģildei un Vienotībai izdevās apspriest ne vien ekonomiskos jautājumus, bet arī vienu no nozares pamatjautājumiem – lasīšanas veicināšanu. Vienotība atzīst, ka lasīšanas veicināšana ir nozīmīga lasītprasmes veidošanai, kuras nodrošināšanai savukārt jāsekmē grāmatu pieejamība. Lai rosinātu bērnu lasītprasmi grāmatām, pirmkārt, ir jābūt pieejamām skolu un pašvaldību bibliotēkās. Bez grāmatu pieejamības nevar runāt par politiku lasīšanas un lasītprasmes veicināšanā. Bet tik mazai tautai kā latviešiem, tas ir nacionālās identitātes jautājums.

Latvijas Grāmatnieku ģilde ar atzinību novērtē savstarpējo tikšanos ar Vienotību, kā arī novērtē Vienotības izpratni lasīšanas veicināšanas jautājumos. Laikā, kad citi politiķi prasa celt nodokli grāmatām un šķirot grāmatas īstajās un tajās, par kuru jāmaksā lielāka cena, Latvijas Grāmatnieku ģildes viedokļa atbalsts no Vienotības puses ir arī nozares atbalsts. Paldies!


Comments are closed.