Par mums

Latvian Book Guild is founded in February, 2007 with the following aims:

 • to create positive environment for development of publishing as a creative industry in Latvia;
 • to promote reading, especially among young readers;
 • to follow up the trends in publishing both in Latvia and abroad promoting information exchange and cooperation with publishers, booksellers and professional organizations in other countries;
 • to support the conservation of Latvian cultural heritage;
 • to develop and extend life-long learning in Latvia.

Founding members of Latvian Book Guild are several Latvian companies operating both in publishing and bookselling: Janis Roze, Jumava, Valters & Rapa, Zvaigzne ABC, as well as several private persons. Since summer 2008, Latvian National Library is also a member of Guild.

Activities:

 • since 2007 LBG member publishers are jointly publishing the series Golden Classics – works of various Latvian and foreign authors – labelled by the similar design and common marketing activities. There are almost 40 titles published within the series until September 2008.
 • in March 2008 Latvian Book Guild participated with the common stand and cultural programm in the Baltic Book Fair attracting big attention with such guests of honour as Tatyana Ustinova (Russia), Irina Hakamada (Russia), Halgrim Hellgasson (Island), Kai Meier (Germany), Kira Poutanen (Finland).
 • in March 2008 Latvian Book Guild and Latvian National Library in cooperation with Riga City Council prepared the application for UNESCO World Book Capital 2010. Although Slovenian capital Ljublan succeeded to win the status of WBC in 2010, LBG application was highly recognised and will be used as the basis to win the title in some of next years.
 • in April 2008 Latvian Book Guild announced the prize for architects The best solution for library in private house or appartment. The first winner of prize is well-known Latvian architect Andrejs Ģelzis.
 • in July 2008 Latvian Book Guild was among the supporters of International Reading Conference in Riga.
 • in September 2008 Latvian Book Guild in cooperation with Latvian National Library and Latvian Ministry of Foreign Affairs has organized the exhibition 90 Latvia years in books and publishing (1918–2008) held from September 9 till October 9, 2008 in lobby of Ministry of Foreign Affairs in Riga.
 • in November 2008 member company Janis Roze and Latvian Book Guild in cooperation with Latvian Booksellers Association has organized the seminar for Latvian booksellers and publishers run by board members of European Bookseller Federation.
 • in December 2008 Latvian Book Guild in cooperation with other professional associations of book trade has organized the public protest against the rise of VAT rate on books in front of Saeima (Latvian parliament building)
 • in February 2009 Latvian Book Guild has organized the visit of European publishers and booksellers to Latvian parliament to discuss necessity to renew reduced VAT rate on books.
 • in March 2009 Latvian Book Guild has organized cultural program for the Latvian Book Fair in Riga.
 • January – July 2009 Latvian Book Guild has actively participated in negotiations about VAT rate on books. The reduced rate became effective again on August 2009 thus stopping the sharp decrease in sales and allowing to continue many projects frozen in the beginning of 2009.


2007. gadā Latvijā izveidota Latvijas Grāmatnieku ģilde, kas apvieno Latvijas lielākos grāmatizdevējus un grāmattirgotājus – SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”, SIA „Jānis Roze”,  „SIA „Apgāds „Valters un Rapa””, SIA „Jumava” un kuras biedrs kopš 2008. gada ir arī Latvijas Nacionālā bibliotēka.

LGĢ galvenais mērķis ir veidot labvēlīgu vidi un attīstīt grāmatniecību kā radošu industrijas nozari Latvijā, popularizēt un virzīt Latvijas grāmatniecību starptautiskajā tirgū, kā arī veicināt grāmatu lasīšanu, jo īpaši jaunatnes vidū.

 • Kopš 2007. gada LGĢ biedri kopīgi izdod grāmatu sēriju “Zelta klasika”, kurā līdz 2009. gada iznāca ap 40 dažādu vērtīgu latviešu un tulkotās daiļliteratūras darbu.
 • 2008. gada martā LGĢ ar kopīgu stendu un kultūras programmu piedalījās Baltijas Starptautiskajā grāmatu gadatirgū Rīgā, kur lielu apmeklētāju interesi piesaistīja ģildes viesi: Tatjana Ustinova (Krievija), Irina Hakamada (Krievija), Halgrēns Helgassons (Īslande), Kajs Meiers (Vācija) un Kira Poutanena (Somija)
 • 2008. gada martā LGĢ un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Rīgas Domi sagatavoja pieteikumu Rīgas kandidatūrai UNESCO Pasaules grāmatu galvaspilsētas titulam 2010. gadā. Pieteikums saņēma atzinīgu žūrijas vērtējumu, tomēr sīvā konkurencē fināla kārtā palika trešais, jo Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana projektam bija gatava atvēlēt daudz lielāku budžetu.
 • 2008. gada aprīlī LGĢ gadskārtējā jauno arhitektūras projektu konkursā piešķīra speciālbalvu “Par labāko mājas bibliotēkas risinājumu privātmājā vai dzīvoklī”. Balvu saņēma pazīstamais latviešu arhitekts Andrejs Ģelzis.
 • 2008. gada jūlijā LGĢ atbalstīja Starptautiskās Lasīšanas veicināšanas konferences organizēšanu Rīgā.
 • 2008. gada septembrī sadarbībā ar Latvija Nacionālo bibliotēku un LR Ārlietu ministriju organizēja izstādi “90 gadi Latvijas grāmatniecībā”, kas no 999. septembra līdz 9. oktobrim bija apskatāma LR Ārlietu ministrijas jaunās ēkas vestibilā.
 • 2008. gada novembrī LGĢ un tās dalībniece firma “Jānis Roze” sadarbībā ar Latvijas Grāmattirgotāju asociāciju organizēja semināru Latvijas grāmattirgotājiem un izdevējiem, ko vadīja Eiropas Grāmattirgotāju asociācijas valdes locekļi.
 • 2008. gada decembrī LGĢ kopā ar pārējām nozares profesionālajām organizācijām organizēja piketu pret PVN likmes paaugstināšanu pie LR Saeimas.
 • 2009. gada februāri LGĢ organizēja Eiropas izdevēju un grāmattirgotāju delegācijas tikšanos ar LR Saeimas deputātiem, lai rosinātu atjaunot pazemināto PVN likmi grāmatām.
 • 2009. gada martā LGĢ rīkoja Rīgas grāmatu svētku kultūras programmu, kuras ietvaros notika ap 40 dažādu pasākumu un kurā piedalījās vācu rakstnieki Dagmāra Geislere un Rihards Dībells, kā arī igauņu dzejnieki Kivisildniks un Kontra.
 • Laikā no 2009. gada janvāra līdz jūlijam LGĢ kopā ar citām profesionālajām organizācijām aktīvi darbojās, lai atjaunotu pazemināto PVN likmi grāmatām. Tā stājās spēkā ar 2009. gada 1. augustu.