Arrow

ARROW

ARROW ir saīsinājums no projekta nosaukuma, ko latviski varētu pārtulkot kā  – Autortiesību pieejas datu un Bāreņu darbu Reģistrs (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works). Projekta iniciators ir starptautisks konsorcijs, kurš sastāv no  Eiropas valstu bibliotēku, izdevniecību un kolektīvās pārvaldības organizāciju apvienības un, kura mērķis ir līdzdarboties  EU digitālās bibliotēkas – Europeana attīstībā.

Arrow ir viens no projektiem, kuru ES Komisija izvēlējās atbalstīt konkursa kārtībā starp 102 citiem projektiem Eiropas Komisijas eContentplus programmas ietvaros, kuras virsmērķis ir palīdzēt padarīt digitālo saturu Eiropā pieejamāku, vienkāršāk lietojamu un apgūstamu.

Tīri tehnoloģiski ARROW ir meklēšanas rīku un instrumentu kopums, kuru mērķis – interesentiem dot iespēju ātri un ar minimālām formalitātēm noskaidrot interesējošās grāmatas pieejamības un autortiesību statusu. Ļaujot noskaidrot, vai grāmata šobrīd ir pieejama drukātā veidā un kas ir tās autortiesību turētājs.

ARROW pamatā ir princips, ka dati par attiecīgo grāmatu tiek sameklēti citās datu bāzēs un atsevišķās valstīs – pat izdevniecību un tiešsaistes veikalu mājas lapās.

Galvenie informācijas avoti:

  • ISBN datu bāze – izdotās grāmatas;
  • RRO (Reproduction Rights Organisations) autortiesību datu bāze – informācija par to, kam pieder konkrētās grāmatas autortiesības;
  • BiP (Book in Print) datu bāze – izdoto grāmatu bāze, kas apliecina, vai dotā grāmata ir šobrīd pieejama papīra fomātā veikalos jeb ne.